Lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen

Doel van het lectoraat

In de grote stad krijgen leerkrachten een steeds grotere rol bij het opvoeden van kinderen en jongeren. Het lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen in de grootstedelijke samenleving ontwikkelt inzichten in methodieken en randvoorwaarden om het handelen van leerkrachten en andere pedagogische professionals te professionaliseren.
Het lectoraat richt zich op het pedagogische klimaat door een veilige leeromgeving te creëren. Ook worden professionals geholpen bij hun pedagogische opdracht; het ondersteunen van kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke, sociale en betrokken volwassenen.

Onderwijs en onderzoek

Het lectoraat doet onderzoek op diverse thema's zoals Effectief Pedagogisch Handelen in de Klas, Schoolmaatschappelijk Werk en Competenties voor de Brede School. Andere thema's zijn Pedagogisch Leren Handelen in de Opleidingsschool en Leerkrachten en Ouders als Partners in Educatie.

Meer informatie

 Lector: Dr. Jeroen Onstenk