Lectoraat Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid

Doel van het lectoraat

Het lectoraat richt zich op onderwijs- en jeugdvraagstukken in (grote) steden en de sociale infrastructuur. Onderzoek van het lectoraat levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het lokale en regionale beleid en van het management en uitvoerende professionals in praktijkinstellingen maar ook aan de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.
De structurele samenwerking tussen voorzieningen op het gebied van onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, maatschappelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt en veiligheid staat zowel in het beleid als in de praktijk hoog op de agenda.
Als reactie op de fragmentatie en verkokering in deze sectoren en om betere resultaten te boeken voor kinderen en jeugdigen, voor hun gezinnen en scholen, wordt in toenemende mate ingezet op versterking van de basisvoorzieningen in de frontlinie van opvoeding en onderwijs. Er wordt naar gestreefd problemen vroeg te signaleren en sociale uitsluiting tegen te gaan. Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan de integratie van dienstverlening, interprofessionele samenwerking en samenhangende beleidsvoering.

Onderzoek en onderwijs

Ondanks talloze programma’s, strategieën en modellen om scholen te assisteren zijn op dit terrein nog vele verbeteringen noodzakelijk. Gemeenten blijken grote moeite te hebben om tot een integraal en slagvaardig jeugdbeleid te komen. Grote steden kunnen een cruciale rol spelen door nieuwe strategische en operationele initiatieven te ondersteunen die betere scholing en zorg voor kwetsbare kinderen en jeugdigen garanderen en hulp bieden aan gezinnen en scholen.
Met ontwikkelings- en onderzoeksprojecten ondersteunt het lectoraat Grootstedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid deze processen. De projecten zijn onder meer gericht op schoolleiders in Europese grote steden, brede scholen en interprofessionele samenwerking in het hbo-curriculum. Tevens zijn projecten gestart rond diversiteit en schooluitval, zorgcoördinatie en schoolmaatschappelijk werk.

Meer informatie

Dolf van Veen Lector: Prof. drs. Dolf van Veen