Onderzoeksgroep ONI

Onderwijzen en Leren in Diversiteit

De onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van het Domein Onderwijs & Innovatie draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan de kwaliteit van het leren van leerlingen en studenten. We streven daarbij naar duurzame pedagogische en didactische verbetering en vernieuwing. Diversiteit, flexibilisering en maatwerk zijn hierin belangrijke aspecten. Ons uitgangspunt hierbij is een nauwe verbinding tussen onderwijs, onderzoek, ontwikkelen en professionaliseren.

Meer informatie over de onderzoekslijnen die hieraan zijn verbonden, vind je hier.