De betrokkenen

Betrokken onderzoekers

Dolf van Veen, programmaleider en promotor

Kirsten Hoogendijk, promovenda

Na het afronden van haar masteropleiding Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken, een specialisatie van Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht in 2010 is Kirsten aan de slag gegaan bij Yulius Onderwijs. Haar behoefte om zich verder te specialiseren in wetenschappelijk onderzoek realiseerde zij door als onderzoeksassistent binnen de 4U studie data te verzamelen. Sinds september 2012 werkt Kirsten aan haar promotieonderzoek naar het effect van de professionaliseringsinterventie Key2Teach. Daarnaast werkt ze bij Yulius Onderwijs als VSO deskundige.

Judith Holland, promovenda

In 2008 is Judith afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen als orthopedagoog met specialisatie leren en ontwikkeling en was ze reeds werkzaam als dyslexiecoach in het regulier voortgezet onderwijs. In het najaar van 2008 heeft ze de overstap gemaakt naar de kinder- en jeugdpsychiatrie en is ze als orthopedagoog gaan werken in het basis- en voortgezet onderwijs van Yulius. Hier kwam ze in aanraking met de 4UStudy van de Yulius Academie, waardoor ze geïnteresseerd raakte in wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2012 is Judith verbonden aan de Yulius Academie en sinds september als promovenda aan het onderzoek naar de effecten van Key2Teach.
 

Nouchka Tick, UD Universiteit Utrecht (co-promotor)

Adriaan Hofman, professor Rijksuniversiteit Groningen (promotor)

 

 

Betrokken organisaties

  • Hogeschool Inholland
  • Erasmus Universiteit
  • Yulius
  • Fontys Fydes
  • SCOOR
  • BOOR
  • Octant

 

Betrokken coaches

 

 

Betrokken scholen

 

De scholen die deelnemen tijdens het schooljaar 2013-2014

Boor

Babylon Taalschool; website: www.babylonschool.nl

Montessorischool Tuinstad Terbregge; website: www.obstuinstad.nl

De Driehoek; website: www.obsdriehoek.nl

De Vierambacht; website: www.devierambacht.nl

De Vier Leeuwen; website: www.vierleeuwen.nl

Jacob Maris; website: www.jacob-maris.nl

 

Octant

De Regenboog; website: www.deregenboog.net

Beatrixschool; website: www.beatrixschoolpijnacker.nl

CBS De Ackerweide; website: www.ackerweide.nl

 

 

Overig

OBS de Wilgenhoek; website: www.obsdewilgenhoek.com

de Molenvliet; website: www.demolenvliet.nl

De Statenschool; website: www.statenschool.opod.nl

De Achtbaan; website: www.deachtbaan.com

Daltonschool De Leeuwerik; website: www.daltondeleeuwerik.nl

De Panda; website: www.depanda.nl

CBS Het Waterschip; website: www.waterschip.nl

De Neerhof; website: www.neerhofzevenbergen.nl

Heijbergschool; website: www.heijbergschool.nl

Konining Wilhelminaschool; website: www.koninginwilhelmina.nl