Vijf miljoen subsidie voor muziekonderwijs op ...

Woensdag 7 december was de pabo van Inholland met een aantal docenten aanwezig bij de werkconferentie van het ministerie van OCW en de stichting Méér Muziek in de Klas. Dit platform werkt met ambassadeurs om het vak 'muziek' weer op de kaart te zetten in het basisonderwijs. Koningin Maxima en minister Bussemaker waren bij deze werkconferentie op de Thomas More Hogeschool in Rotterdam aanwezig.

Koningin Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas. Zij spraken met directeuren en muziekdocenten van 25 pabo's over hoe de opleidingen omgaan met het verhogen van het aantal handelingsbekwame studenten.

Op dit moment is dat aantal schrikbarend laag: elf procent van de pas afgestudeerde leraren geeft aan zich voldoende vaardig te voelen en over voldoende lef te beschikken om muziek te kunnen geven. Het doel van de aangekondigde subsidie is dit percentage aanzienlijk te verhogen. Elsbeth Veldhuijzen, manager pabo Rotterdam, heeft hierover in een klein gezelschap gesproken met de minister en Koningin Maxima.

In de middag werden voorwaarden voor de subsidie gepresenteerd. Vervolgens zijn de voorwaarden besproken op haalbaarheid en doelgerichtheid. In het vroege voorjaar kan er ook namens Pabo Inholland een aanvraag worden gedaan. 

Het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas is medio 2015 opgericht en werkt gedurende vijf jaar mee aan het realiseren van structureel muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het platform komt voort uit een van de aanbevelingen van de Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs van het ministerie van OCW.

Foto door Hollandse Hoogte