Werkveldonderzoek: wat is een goede leerwerkplek?

Een belangrijk onderdeel van de opleiding tot leraar basisonderwijs is de stage. Samen met vele scholen en schoolbesturen geeft Pabo Inholland dit leren op de werkplek vorm. Afgelopen voorjaar heeft de Pabo van Hogeschool Inholland een werkveldonderzoek uitgevoerd om erachter te komen wat nu een goede leerplek is en wat dit betekent voor de samenwerking tussen het werkveld en de Pabo. De resultaten van het onderzoek zijn nu verwerkt in een verslag.

Een Pabo-student loopt al vanaf de eerste weken van de opleiding stage op een basisschool om ook in de praktijk het vak van leraar basisonderwijs te leren. Een goede leerwerkplek is daarom van groot belang. In het werkveldonderzoek stonden drie vragen centraal:

1. Aan welke kenmerken moet een leerwerkplek voldoen om het leren van de student te bevorderen?
2. Hoe zien studenten, praktijkbegeleiders, schoolopleiders en directeuren de kwaliteit van de leerwerkplek?
3. Heeft het type samenwerkingsverband invloed op de kwaliteit van de leerwerkplek?

Aan het onderzoek namen studenten, praktijkbegeleiders, schoolopleiders en directeuren deel. Iedereen blijkt het belangrijk te vinden dat er in de toekomst naar een goede verbinding wordt gezocht tussen het werkveld en de Pabo. Er is behoefte om samen op te trekken en om zowel vanuit het werkveld als de Pabo beter aan te sluiten bij de ontwikkeling van de student.

Mede naar aanleiding van dit werkveldonderzoek wil de Pabo samen met haar partners stappen zetten naar een intensievere samenwerking rondom Samen Opleiden. Het verslag van het onderzoek kunt u teruglezen in de bijgevoegde pdf.

BijlageGrootte
Rapportage werkveldonderzoek- Leren op de werkplek Pabo Inholland- 2019.pdf413.59 KB