Start nieuwe Associate degree Pedagogisch Educatief ...

Op 1 februari is de nieuwe Associate degree Pedagogisch Educatief Professional gestart. Onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers die zich op hbo-niveau willen verdiepen in hun vak, kunnen dat nu op onze locaties in Den Haag en Haarlem doen. Kersverse student Romana: “Leuke en interessante lessen, ik heb er zin in!”

De studenten zijn met name onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers die zich verder willen specialiseren in hun vak. Ze hadden er veel zin in op de startdag, al was het ook wel spannend. Student Anouk: “Ik was vanochtend ontzettend zenuwachting, maar het voelde meteen heel fijn. Ook als groep.”

Mix van studenten
Na afronding van de tweejarige deeltijdopleiding ben je pedagogisch educatief professional. Je kunt dan een krachtige leer- en ontwikkelomgeving creëren voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarin de doorgaande ontwikkeling van het kind centraal staat. Programmaleider Marjolein Crezee over de studenten die deze opleiding volgen: “De Ad PEP-student is werkzaam in verschillende werkvelden zoals kinderdagverblijven, basisscholen, speciaal onderwijs, integrale kindcentra en peuterspeelzalen. Al die verschillende ervaringen en kennis zullen zeker bijdragen aan de vorming en ontwikkeling van de Ad’er PEP.” Ook het docententeam is zo’n mix, Marjolein: “De docenten werken bij de Pabo, bij Pedagogiek of in het werkveld.”

Startdag
De startdag vonden de studenten geslaagd. Student Romana over haar online lessen: “Ik vond het erg interessant. Het is wel even wennen, maar ik heb er zeker zin in.” Student Anouk is het met haar eens: “Ik vond het heel leerzaam, maar ook heel veel informatie. Alles is natuurlijk nieuw, net als alle dingen waar je mee werkt, zoals Teams en Moodle. Maar ik heb er echt superveel zin in de aankomende twee jaar, en het is heel erg overzichtelijk allemaal.” En na die twee jaar kunnen de studenten na een schakelprogramma van een half jaar eventueel nog doorstromen naar de Pabo of Pedagogiek.