Praktijkplein info

Het Praktijkplein is een interactieve webomgeving die de organisatie, processen en informatievoorziening rondom het praktijkleren ondersteunt met als doel de kwaliteit van de gegevens, informatie, communicatie en begeleiding en de efficiëntie van de processen rondom het praktijkleren voor alle betrokkenen te verhogen: studenten, docenten, scholen, besturen, leraren en praktijkbureaus.

Het Praktijkplein biedt informatie en alle benodigde functionaliteit voor de praktijkplaatsing en –beoordeling. Via het Praktijkplein wordt vraag en aanbod geïnventariseerd, waarna door de Praktijkbureaus een match tot stand gebracht wordt. Alle betrokken partijen brengen hun eigen informatie in en halen zelf informatie uit het systeem. Dank zij het Praktijkplein kunnen alle betrokkenen op elk moment over alle voor hen beschikbare actuele informatie beschikken.

Kenmerken van het Praktijkplein zijn:

 • Eenvoudige inventarisatie van praktijkaanbod van het onderwijs en de praktijkvraag van studenten
 • Een snelle en optimale match tussen school en student door het gebruik van student- en schoolprofielen
 • Minder fouten door een duidelijk systematiek en validatie van door gebruikers ingevoerde gegevens
 • Alle contacten en contactgegevens van studenten, docenten, praktijkbureaus, scholen, schoolbesturen en school  en praktijkbegeleiders over en altijd beschikbaar
 • Mogelijkheid tot het versturen van e-mails en nieuwsbrieven
 • Ingebouwd berichtensysteem
 • Altijd actueel overzicht van praktijkplaatsen en de status daarvan
 • Automatisch opbouw archief
 • Alle praktijkhandleidingen, praktijkcontracten en informatie voor alle betrokkenen op één plek
 • Digitale beoordeling met autorisatie
 • Helder overzicht van de praktijkgeschiedenis per student met praktijkplaatsen, beoordelingen, kijkwijzers, pops en reflectieverslagen
 • Mogelijkheid tot plaatsen van praktijkvacatures
 • Dynamische naar eigen voorkeur in te richten overzichten voor alle gebruikersgroepen
 • Inloggen via Surfconext  (voor studenten, docenten en praktijkbureaumedewerkers)
 • Integratie van Google Maps voor geografische weergave
 • Beveiliging van persoonlijke gegevens
 • Eenvoudig op te roepen managementinformatie
 • Bestuur- en schoolprofielen
 • VELON terminologie

Kijk voor informatie over het aanvragen van een account en inloggen in het Praktijkplein bij FAQ'S.

BijlageGrootte
Praktijkplein_presentatie_v1.2.ppt354.5 KB
Praktijkplein_presentatie_v1.2.pdf152.71 KB