Primair onderwijs

Basisonderwijs

“Thuisonderwijs of ‘terug naar normaal’. Ik weet niet wat het beste is”

Afgestudeerd Pabo-student Talitha Jacobs is onderwijsbuddy van minister Van Engelshoven.

“Ongeveer twee weken geleden sprak ik minister Van Engelshoven telefonisch, een dag na de aankondiging dat de scholen op 11 mei weer open zouden gaan. Ze vroeg wat we ervan vonden. Ik had gemengde gevoelens over het besluit.

‘De minister vertelt dat ze zich zorgen maakt om de risicoleerlingen’

Talitha Jacobs is leerkracht op een basisschool in de Haagse Schilderswijk. Ze volgde de Pabo bij Inholland Den Haag. Tot de zomer spreekt Talitha als ‘onderwijsbuddy’ regelmatig minister Ingrid van Engelshoven om te vertellen over haar ervaringen als beginnende leerkracht. Talitha houdt voor ons een blog bij over deze gesprekken. Sinds de coronamaatregelen zijn ingevoerd, zijn het videogesprekken geworden.

Pabo-studenten leren samenwerken

In het vierde jaar van de Pabo volg je de module Teams Maken Scholen. Dit jaar was de aftrap bij Pabo Haarlem níet in een saai klaslokaal. Bij een avontuurlijke Pabo past namelijk een uitdagender setting.

Nieuw online magazine over aanpakken lerarentekorten

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft een nieuw online magazine uitgebracht over het aanpakken van het lerarentekort. Steeds meer scholen kampen met een tekort aan leerkrachten en dat gaan zij op verschillende manieren te lijf. Bijvoorbeeld met: herintreders, invalkrachten, zij-instromers, convenanten met pabo’s en regionale samenwerking. In het nieuwe online themamagazine ‘Gezocht: leerkracht!’ kun je hier meer over lezen. 

Auteur(s): Rebecca Myron

Rebecca Myron is in juni 2012 afgestudeerd aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs bij voltijdopleiding te Hoofddorp met als specialisatie het jonge kind.

‘Juf, ik kan het zelf!’

Dit onderzoek gaat over het bevorderen van het zelfstandig werken in groep 3 op de Burgemeester Amersfoordtschool te Badhoevedorp. Het doel van het onderzoek was het vergroten van de zelfstandigheid en de opbouw van zelfplanning in groep 3, zodat de leerkrachten meer tijd en ruimte kregen om verlengde instructie en remedial teaching te geven binnen de groep. De hoofdvraag luidt als volgt:

Hoe kan het zelfstandig werken bevorderd worden in groep 3 op de Burgemeester Amersfoordtschool te Badhoevedorp?

Allereerst heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Er is onderzocht wat zelfstandig werken inhoudt. Zelfstandig werken is als kinderen zelf initiatief nemen voor ‘problemen.’ Tijdens het zelfstandig werken kan er samengewerkt worden met klasgenoten. Zelfstandig werken en samenwerken horen bij elkaar.

Vervolgens is er onderzocht waarom zelfstandig werken belangrijk is. Zelfstandigheid is belangrijk, omdat wij als mensen uiteindelijk zelfstandige lerende en functionerende mensen moeten worden in de samenleving.

Auteur(s): Helen Wildeboer

Helen Wildeboer heeft van 2010 tot 2012 de verkorte deeltijd opleiding van de PABO gevolgd in Alkmaar.

Viseon, het houdt niet op bij registreren!

Van registreren naar analyseren en gebruiken.

Op de Sint Maartenschool in Limmen wordt het sociaal-emotioneel volgsysteem Viseon van CITO gebruikt. Ter input van dit volgsysteem worden door de leerkrachten en vanaf eind groep 5 ook door de leerlingen vragenlijsten ingevuld. Voor de directie is niet goed duidelijk wat de verschillende leerkrachten vervolgens met de hieruit voortvloeiende resultaten van Viseon doen en wat ze ermee zouden willen doen in hun onderwijs en begeleiding van leerlingen. De onderwijsinspectie richtte zich bij zijn laatste bezoek niet alleen op het aanwezig zijn van het volgsysteem, maar heeft aangegeven zich in zijn onderzoek steeds meer te richten op wat er nu eigenlijk met de resultaten gebeurt en of het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied op de school in groep 8 uiteindelijk resultaat blijkt te hebben.

Voorgaande was de aanleiding voor de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kunnen de resultaten van Viseon in de praktijk worden ingezet om de begeleiding en het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied verder te verbeteren voor de groepen 6 tot en met 8 van de Sint Maartenschool te Limmen?

Bestandsbijlages:


Helen_Wildeboer_Viseon.pdf
Inhoud syndiceren